Card image cap

Máy đo tỷ trọng hiện số HTI 130N

Hãng sản xuất :


Model : 0


Còn hàng :


Liên hệ : 0965 990 555

Giá : Liên hệ


Chi tiết sản phẩm

Máy đo tỷ trọng hiện số HTI 130N Range Density (Dải đo tỷ trọng): 0.0000 - 2.0000 g/cm3 Precision (Độ chính xác): ±0.001 g/cm3 Resolution (Độ hiện thị) 0.0001 g/cm3 Temperature range (Dải nhiệt độ): 0 - 40°C Storage temperature(Nhiệt độ lưu): -20 - 70° Display content(Hiện thị nội dụng): Density (Tỷ trọng ), temperature compensated density(Tỷ trọng bù nhiệt độ),specific gravity (Khối lượng riêng tương đối), temperature compensated specific gravity(Khối lượng riêng bù nhiệt độ), Brix % (Độ brix), alcohol concentration (nồng độ cồn), sulfuric acid concentration (nồng độ axit sunfuric), API degree (Độ API), Baume degree (Độ Baume), Plato and Proof degree (Độ Plato và Proof), etc.... Temperature compensation (Bù nhiệt độ): 10 kinds of coefficients per sample plus temperature to be corrected can be entered (Có 10 loại hệ số trên một mẫu thử ở nhiệt độ nhất định để lựa chọn ). Auto calibration (Hiệu chỉnh tự động) : Can store density of water at various degrees of temperature required for calibration of the measuring cell (Có thể lưu được tỷ trọng của nước ở nhiêu nhiệt độ yêu cầu cho quá trình hiệu chỉnh) Sampling (Mẫu thử): By syringe type hand pump (Được lấy bằng bơm tay qua ống hút). Data storage (Lưu dữ liêu): 1,100 samples (1100 mẫu ) External output (Kết nối bên ngoài): IrDA for Personal computer (IrDA cho máy tinh cá nhân Xuất sứ: KEM-Nhật


Sản phẩm liên quan